Medlemskap

Ett medlemskap omfattar samtliga familjemedlemmar.

Medlemskap berättigar till en fast speltimme per vecka samt fritt spel på övriga icke utnyttjade fasta och fria speltimmar.

En nyckel krävs för att få tillträde till banan. Vid tennisbanan finns en redskapsbod, nyckeln passar även dit.
Redskapsboden innehåller utrustning för skötsel av banan, borstar, gräsklippare, vattenuppsamlare etc.
Samtliga medlemmar ansvarar för banskötseln. Skräp ska samlas upp, gräset klippas osv.

Gemensam städdag anordnas på våren.


Endast tennis tillåtet på banan!