Bokade tider

Schemat finns även på anslagstavlan vid ingången till tennisbanan.
Fasta speltimmar fördelas på årsmötet som hålls i mars-april varje år enligt följande ordning:

1.          Deltagare närvarande på mötet
2.          Skriftliga önskemål inlämnade till årsmötet
3.          Övriga