Start

HEDE TENNISKLUBB, KUNGSBACKA


Hede Tennisklubb har en utomhusbana för tennis placerad norr om Hedeskolan.


MEDDELANDEN

  • Årsmöte 7 april kl 18:30 via Teams
  • Städdag 1 maj kl 10-13
  • Ny facebookgrupp för medlemmar: Hede Tennisklubb
  • För aktuella meddelanden se på sidan aktuellt

Föreningen startades 1975. Fram till våren 2010 hade vi tre banor med detta år tog kommunen marken i anspråk för att bygga ut  Hedeskolan.


Stadgar